ગુજરાતી ગૌરવ ...


ગુજરાત કાયમ અનોખી ભાત પાડે છે.આવી નવી ભાત પાડનાર  શ્રી સતીશભાઈ મોરી.ગુજરાતની પ્રથમ HD ચેનલ શરુ કરવાનું ગૌરવ ધરાવતા શ્રી મોરીને થોડા દિવસો પહેલા રૂબરૂ મળવાનું થયું.હું અમદાવાદ હતો.અમે તેમણે મળ્યા. તેઓ ‘માસ્ટર ઇન ડેવલોપમેન્ટ કોમ્યુનીકેશન’ની લાયકાત ધરાવે છે.આ લાયકાતને અનુરૂપ અનેક કામ પણ તેમના નામ સાથે વણાયા છે.આ માણસની કુનેહ અને આવડતને લીધે તે આજે ગુજરાતી ગૌરવના સ્લોગન સાથે વી ટી.વી.નું સંચાલન થઇ  રહ્યું છે. શિક્ષણ અને સંસ્કાર માટે બધું જ કરી છુટવાની વાત કરનાર સતીશભાઈ સાથે મારે  શિક્ષણમાં અનોખું કામ કરતા માણસોની એક ટેલિવીઝન માટે સીરીઝ બનાવવાની વાત થઇ.મેં તેમને  આ માટે મારી સહમતી આપી.થોડા સમય પછી આ નવી ગુજરાતી સમાચાર ચેનલમા મારા અને તમારા મિત્રો દેખાશે.આવું થાય તે માટે આપનો સહયોગ જરૂરી છે.Innovation is most in education.ગુજરાત સરકારે ઇનોવેશન કમિશન બનાવ્યું છે.આઈ.આઈ.એમ.ધ્વારા પણ ભારતમાંથી Innovative teachers પસંદ કરી ચુકેલ છે. આ યાદીમાં મારી સાથે ગુજરાતના અનેક મિત્રો પણ હતા.આવા ગુજરાતમાં હાલ વીસથી બાવીસ મિત્રોને હું ઓળખું છું. આ કામ આ વખતે પણ વધ્યું છે.આઈ.આઈ.એમ. અમદાવાદ,ગુજરાત સરકાર અને રવિ જે માંથી સેન્ટર પણ જોડાયેલ છે.ગુજરાત સરકારમાં આ માટે છેલ્લા સમિટમાં એમ.ઓ.યું.પણ થયા.
આપણે આવા આપણા મિત્રોને વી ટી.વી.માં જોવા છે. ગુજરાતના અંતરીયળ શિક્ષકોને જોવા છે.જો આપ આવા મિત્રોને ઓળખતા હોવ અથવા આપનું શિક્ષણમાં અનોખું કામ હોય તો સંપર્ક કરશો. જે રાહ પર બધાં ચાલતા હોય તેવી રાહ પર ચાલવાને બદલે નવો રસ્તો બનાવનાર...અનોખી ઢબથી શીખવનાર...માટે નોખા અનોખા કાર્યક્રમમાં આપણે સાથે કામ કરીશું.ચાલો આપણે ગુજરાતને ગૌરવ અપાવનાર મિત્રોનો એક નાનો વિચાર વી ટી.વી.ના માધ્યમથી દેશ અને દુનિયામાં ફેલાવી ગૌરવના સહભાગી બનીએ.

Comments

Popular posts from this blog

ગમતી નિશાળ:અનોખી શાળા.

ન્યાયાધીશ અને માસ્તર

અશ્વત્થામા અને સંજય જોષી