Posts

Showing posts from January, 2017

વાહ રે બાપુ...ગાંધી બાપુ....

Image
આજે મહાત્મા ગાંધીજીનો નિર્વાણ દિવસ છે.ગાંધીજીના જીવનનો એ જાદુ છે.કોઈપણ સાત્વિક માણસ માટે એ સતત જીજ્ઞાસાનો વિષય છે.જૂનાગઢના ડોક્ટર શેલાડીયાએ લખ્યું કે,'ગાંધીજીને પ્રત્યક્ષ જોયા હોત તો મને જીવતું જાગતું અધ્યાત્મ અનુભવવા મળત.મારા જન્મ પહેલા બાપુને કોઈએ ત્રણ ગોળીથી વીંધી નાખ્યા હતા. આજે ગાંધીજીને માત્ર ભારતના રાષ્ટ્રપિતા તરીકે ઓળખીએ છીએ.જે એક અધુરી ઓળખાણ છે. ગાંધીએ સત્યાગ્રહો કર્યા. એવો પરિચય પણ ના આ. ગાંધીજીની પૂર્ણતા તો તેમના અધ્યાત્મમાં છે. ગાંધીના ખૂન થયાં પછી જગતભરના લોકોએ અંજલિ આપી છે. જે આજદિન સુધી અપાતી રહી છે. આઈસ્ટાઈનને અંજલિ આપતાં કહેલું, "ભવિષ્યના લોકો એ માનવા થૈયાર નહીં થાય કે હાડમાંસ ધારણ કરનાર માણસ આટલો મહાન હોઈ શકે." ઓશોએ ગાંધીની કેટલીક વાતોની બહું જ કટુ આલોચના કરી છે પણ ઓશોએ ગાંધીને જેવી અંજલિ આપી છે તેવી અંજલિ બીજા કોઈ આપી શક્યા નથી. કારણ ગાંધીને ઓશો જે રીતે જોઈ શક્યા છે એ જોવા માટે દ્રષ્ટિ જોઈએ. ઓશોએ કહ્યું છે: "ગાંધી જેવા વ્યક્તિત્વને મેળવવા સ્વયં પૃથ્વીએ એક હજાર વર્ષની તપશ્ચર્યા કરવી પડે, ત્યારે ગાંધી મળે." ગાંધી મૂળે આધ્યાત્મિક - ધાર્મિક

गाँव छोटा... No...

Image
कोन कहता हैं! में नही कर पाउँगा! इन्हें देखे,एक छोटेसे गाँव की महिला हैं।जो एक नॅशनल कोन्फ्रंस को रेकॉर्ड कर रही हैं।हमे ऐ नहीं सोचना चाहिए की हम कहाँ हैं।कहाँ पैदा हुए हैं।हमे ऐ सोचना चाहिए की हम क्या कर सकते हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझे ऐ फोटॉ भेजा।मुझे पसंद आया।में उसके बारेमे ज्यादा नहीं जानता!जो जानकारी मेरे पास थी वो आपको शेर कर रहा हूं। मेने कई ओरतो को काम करते देखा हैं!दुःख इस बातका हैं की आज भी ओरत को अपना पसंदीदा काम करने हेतु परमिशन लेनी पड़ती हैं!ऐसी फोटो को हम शेर करते हैं!मगर हमसे जुडी हुई महिला को क्या हम प्रोत्साहित करते हैं? ज्यादातर हमारा समय किसी को प्रभावित करनेमे जाता हैं!प्रोत्साहन की तो हम सिर्फ बात करतें हैं!अगर मेरी खाहिश हैं की मेरी बहन या बेटी से सदी करने वाला उसे समजे!अगर में मनाता हु की मेरे दामाद को मेरी बेटी को समजना चाहिए तो क्या मेरे ससुर एइसा नहीं मानते होंगे?हमारी टीम श्रीमती मोल्लाम्मा को ढूंढने में लगी हैं!सिर्फ राजकीय कुछ सन्मान या सिर्फ पंचायतोमे कुछ प्रधान बना देनेसे महिलाए आगे नहीं आएँगी! महिलाए जिस क्षेत्रमे काम कराती हैं उसमे अगर पुरू