Posts

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ:૨૦૨૦ અને પૂર્વ પ્રાથમિક

Image
બાળકના ઘડતરમાં પ્રારંભિક આઠ વર્ષ ખૂબ મહત્વના રહ્યા છે.  આ સમય બાળકોના વિકાસ, કલ્યાણ અને શિક્ષણ માટે એક મજબૂત પાયો બાંધે છે. આ પ્રારંભિક વર્ષો દરેક બાળકના જીવનકાળમાં નિર્ણાયક હોય છે. તેના વિકાસનો દર અન્ય કોઇપણ તબક્કા કરતાં આ સમયમાં તુલનાત્મક રીતે વધુ ઝડપી હોય છે. જો આ વર્ષોમાં બાળકોને પ્રેરણાદાયક અને મનોસામાજિક વાતાવરણ ન મળે તો મગજનો તેની સંપૂર્ણ ક્ષમતા મુજબ વિકાસ થવાની શક્યતાઓ ઘટી જાય છે. તેઓને સમાન તકો પૂરી પાડવા માટે સારી ગુણવત્તાવાળું પ્રારંભિક બાળ સંભાળ શિક્ષણ (ECCE) વધુ ઉપયોગી સાબિત થયું છે. જે માત્ર બાળકોના શાળાકાર્ય પર જ નહીં પરંતુ તેના જીવનભરના શિક્ષણને લાભકર્તા બને છે. જુલાઇ ૨૦૨૦માં ભારત સરકારે રજૂ કરેલી રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ (NEP) ૨૦૨૦માં (ECCE) કે પૂર્વ પ્રાથમિક શિક્ષણ ને અગ્રતાઆપી છે. જ્યારે બાળક પહેલા ધોરણમાં દાખલ થાય ત્યારે શાળાએ જવા તત્પર હોય તેવા લક્ષ્ય સાથે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિમાં (ECCE) માટે મજબૂત રોકાણની જરૂરિયાતને સ્વીકારી છે. આ મહત્વને સફળતા પૂર્વક અમલવારી માટે શાળા શિક્ષણનું માળખું બદલવામાં આવ્યું છે. NEP ૨૦૨૦ દ્વારા નવા ૫+૩+૩+૪ માળખામાં, ત્રણ વર્ષની ઉંમરથી  પાયા

गिजुभाई बधेका - दक्षिणा मूर्ति, भावनगर

Image
  1920 मे स्थापना गिजऊभाई बधेका, मूलक्षणकर भट्ट ओर साथीयो के सहायसे संचालन  गिजऊभाई ने वर्ष: 1927 मे मोंटेसरी मेथड के उपर एक किताब लिखी हैं- राष्ट्र का सर्वोत्तम बाल मंदिर याने दक्षिणा मूर्ति। जहा आज के दिन प्री प्रायमरी के अध्यापक तालिम केंद्र कार्यरत हैं- गिजूभाई बधेका: शिक्षाकर्मी , शिक्षाविद और शिक्षा सुधारक ओर प्रयोग धर्मी शिक्षाविद के रूप मे जाने जाते हैं.. उपनाम: मूंछाली मां ( મુંછાળી માં...) अर्थ: एक ऐसी मा जिस को मूंछ है.. समग्र विश्व मे भारत को की सदियों से शिक्षा का केंद्र माना जा रहा है,  शिक्षा के अनेक महारथी यो के नाम के साथ गिजऊभाई बधेका का नाम गिने चुने शिक्षा कर्मिऑ के नाम के साथ गिनती मे हैं, समग्र विश्व के शिक्षा कर्मी के रूप मे गीजुभाई का नाम हमे दिखाई देता है, जो हमारे लिए गौरव की बात हैं- वर्ष:  15 नवंबर 1885 को भावनगर मे पैदा हुए गिजूभाई व्यवसाईक रूप में एडवोकेट के तौर पर काम करते थे। उस जमाने मे भावनगर के राजा ने उन के शिक्षा से जुड़े प्रयोगों को आगे बढ़ ने के लिए भावनगर मे उन्हे राज के माध्यम से जगह का दान दिया, तखतेश्वर के पास यह जगह आज विश्व मे पहचानी

નાટક: ગમતી રીતે નિશાળ

Image
  પાત્ર: ડૉ.ભાવેશ પંડ્યા: વિદુષક   ડૉ.જીગર જોશી: શિક્ષત વ્યક્તિ   જયેશ વગડોદા:જીવંત ચિત્રકાર  સંજય પટેલ:  મહાત્મા  ધરતી જોશી: શિક્ષિત મહિલા  રૂપલ ભટ્ટ: અસહાય મહિલા   દેવેન્દ્ર જોશી: અર્ધ શિક્ષિત વ્યક્તિ  મહેશ નાઈ: પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષક  ગીતા બારોટ  : વિધવા મહિલા  પ્રવેશ: ભાવેશ: મિલે સૂર મેરા તુમ્હારા, દો સૂર બને હમારા... રોશની: મળે સૂર જો તારો મારો, બને આપણો સૂર નિરાળો. (બધા અર્ધ વર્તુળ આકારમાં ગોઠવાઈ જશે. આ ગીત પૂરું થાય એ પહેલા દરેકે ગોઠવાઈ જવું જરૂરી. )   રોશની : શિક્ષા સતત ચાલને વાલી પ્રક્રિયા હૈ, આજ કે સમય મેં ડીજીટલ શિક્ષા કા મહત્વ બઢ રહા હૈ.   અગર આપ શિક્ષિત હૈ, મગર આપ ડીજીટલ અવેર નહીં હૈ તો આપ સાક્ષર નહિ હૈ.... આજ કે ઉપલક્ષ મેં ઇસ કે ઉપર હમારી પ્રસ્તુતિ ગમતી નિશાળ... ( સૌ એકઠા થઇ નવા જ હાવ ભાવ સાથે નીચેના ગીતના ગાનમાં જોડાશે.)   ભાવેશ:   એક અકેલા થક જાયેગા, મિલકર બોજ ઉઠાના.... સમૂહ:   સાથી હાથ બઢાના.... સાથી હાથ બઢાના.... સાથી હાથ બઢાના.   જયેશ: આપ કી દો   ચાર પલક જપક ને તક મેં આપકા ચિત્ર બના સકતા હું. મેં આપ કો ખડે ખડે કેનવાસ મેં ચિત્ર બનાકર દ