અને રેકોર્ડ થયો......

જોડાક્ષર.બાળકોને વાંચવા ખૂબ જ કપરા છે.સમજવું તો એથી પણ  કપરું.આ વાત મને નોકરીના પહેલાં મહિને સમજાઇ  ગઈ.મેં છોકરાંને વાંચતા કરવા જોડાક્ષર વગરનું કશુંક લખવાની શરૂઆત કરી.ધીરે ધીરે વાર્તા લખવાની શરૂ કરી.થોડી થોડી કરતાં સો જેટલી વાર્તાઓ થઇ.મારી શાળાની નોંધ મીડિયામાં લેવાઈ.ઉત્તર ગુજરાતનું પ્રથમ એવું દૈનિક પેપર રખેવાળ ડીસાથી પ્રકાશિત થાય.હું તેમાં કાર્ટૂનીસ્ટ તરીકે જોડાયો હતો.આ પેપરમાં 'જોડાક્ષર વગરની વારતા'લખી.સતત લખી.દશ વર્ષ સુધી લખ્યું.બીજે પણ  લખ્યું.છેવટે ૮૭૦ વાર્તા અને ૨૦૦ ગીત જોડાક્ષર વગર લખવા લિમ્કા બુકમાં મારૂં નામ નોધાયું.હાલ ગૂર્જર પ્રકાશન ધ્વારા આ વાર્તાઓના પુસ્તકો તૈયાર થયા છે.મારી શાળાના બાળકોને શીખવતા મને મળેલી આ સિદ્ધી માટે હું આ બાળકોને વંદન કરૂ છું.તેમને  અર્પણ કરૂ છું.

Comments

Popular posts from this blog

ગમતી નિશાળ:અનોખી શાળા.

ન્યાયાધીશ અને માસ્તર

અશ્વત્થામા અને સંજય જોષી