ગં ગણપતયે નમો નમ:


પૂના એટલે દગડુ શેઠનું.આ દગડુ શેઠ કંદોઈ હતા.તે મીઠાઈની  લારી ચલાવતા.પેંડા બનાવે અને પ્રસાદ તરીકે વેચે.તેમણે સ્વપ્ન આવ્યું.તેમને સિદ્ધિ વિનાયકનું મંદિર બનાવવું હતું.આ મંદિર બનાવવાનો તેમણે સંકલ્પ કર્યો.મંદિર બનાવ્યા પછી દગડુ શેઠ ખૂબ જ નામ કમાયા.આજે પણ પૂના દગડુ શેઠનું કહેવાય છે.મને કોઈએ ત્યાં દર્શન કરવા કહ્યું.આજે છેલ્લા દસ વર્ષથી આ નિયમ છે.મારી દરેક સિદ્ધિઓમાં સિદ્ધિ વિનાયકનો હાથ છે.તેમના આશીર્વાદ છે.ગણપતિ સ્ત્રોત્રમ્નો પાઠ અદભૂત પરિણામ આપે છે.આજના આ પાવન દિવસે મારાં મિત્રોને આ ફોટો ગમશે.આ ફોટો દગડુ શેઠના ગણપતિ નો છે. મારા તમામ મિત્રો અને તેમની   ભાવી સિદ્ધિ માટે દગડુ શેઠના ગણપતિ  દાદાને મારી પ્રાથર્ના.       


Comments

Popular posts from this blog

ગમતી નિશાળ:અનોખી શાળા.

ન્યાયાધીશ અને માસ્તર

અશ્વત્થામા અને સંજય જોષી