શિક્ષણપ્રથા પરનો કટાક્ષ...
આ સઘળાં ફૂલો ને કહી દો યુનિફોર્મમાં આવે,
પતંગિયાઓને પણ કહી દો સાથે દફતર લાવે.
મન ફાવે ત્યાં માછલીઓને આમ નહીં તરવાનું,
સ્વીમિંગપુલના સઘળાં નિયમોનું પાલન કરવાનું.
દરેક કુંપળને કોમ્પ્યુટર ફરજીયાત શીખવાનું,
લખી જણાવો વાલીઓને તુરત જ ફી ભરવાનું.
આ ઝરણાઓને સમજાવો સીધી લીટી દોરે,
કોયલને પણ કહી દેવું ના ટહુકે ભર બપોરે.
અમથું કંઈ આ વાદળીઓને એડમિશન દેવાનું?
ડોનેશનમાં આખ્ખેઆખ્ખું ચોમાસું લેવાનું.
એક નહિ પણ મારી ચાલે છે અઠ્ઠાવન સ્કૂલો,
આઉટ ડેટ થયેલો વડલો મારી કાઢે ભૂલો.

Comments

Popular posts from this blog

ગમતી નિશાળ:અનોખી શાળા.

ન્યાયાધીશ અને માસ્તર

અશ્વત્થામા અને સંજય જોષી